શરતો અને નિયમો:

 1. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશ માં આ ઓફર માન્ય રહેશે.
 2. ઓફર નો સમયગાળો - 8 થી 13 નવેમ્બર 2020
 3. એગ્રોસ્ટાર ને ઓફર બદલવા / સુધારવા / પાછી ખેંચી લેવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે.
 4. ભેટ વસ્તુ વાસ્તવિક ચાંદીની ધાતુથી બનેલી નથી, પરંતુ જર્મન સિલ્વર થી બનેલી છે.
 5. ‘યે હમારી દિવાળી’ સ્પર્ધા ના વિજેતાઓની પસંદગી એગ્રોસ્ટાર ની આંતરિક ટીમ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ નિર્ણય અંતિમ રહેશે.
 6. સુનિશ્ચિત ઉપહાર ફક્ત પહેલા 500 ઓર્ડર પ્રતિ દિવસ માટે માન્ય રહેશે.​