સાપ્તાહિક બજાર ઓફર  


પાક પોષણ અને પાક સંરક્ષણ પ્રોડક્ટ ની ખરીદી પર મેળવો વોશિંગ મશીન અને મોબાઇલ જીતવાની સુવર્ણ તક !

ઓફર નો સમયગાળો - 16 થી 18 સપ્ટેમ્બર 2020 (બુધવાર થી શુક્રવાર) 

નીચે આપેલ શરતો અને નિયમો !
 
1) કોઈપણ ખરીદનારે રૂ. 2000 અથવા તેથી વધુ ખરીદી કરવાની રહેશે ત્યારે જ તે ઇનામ અને કેશબેક માટે પાત્ર રહેશે.
2) ઓફરનો સમયગાળો - આ મહિનાના દરેક ગુરુવાર અને શુક્રવાર રહેશે.
3)આ ઓફર પાંચેય રાજ્યો માટે લાગુ - મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશ.
4) એગ્રોસ્ટાર તેના પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે ઓફર બદલવા / સુધારવા / પાછી ખેંચી લેવાનો અધિકાર રાખે છે.
5) વિજેતાની જાહેરાત દર બુધવારે કરવામાં આવશે.