એગ્રોસ્ટાર લાવ્યા છે ખાસ તમારા માટે 'સોના કિતના સોના હે ! - ધમાકેદાર ઓફર ! 


હવે ફક્ત એગ્રોસ્ટાર એપ થી કરો રૂ. 2000 થી વધુ ની ખરીદી અને મેળવો સોનાનો સિક્કો અને અન્ય આકર્ષક ઇનામો જીતવાની સુવર્ણ તક !

ઓફર ના નિયમો અને શરતો નીચે આપેલ છે.
 

  • ઓફર 25 જૂનથી 30 જૂન ની વચ્ચે કરેલી ખરીદી પર માન્ય રહેશે.

  • ઓફર 2000 રૂપિયા અને તેથી વધુની ખરીદી પર લાગુ રહેશે.

  • વિજેતા એગ્રોસ્ટાર દ્વારા લકી ડ્રો / લોટરી પસંદગી થી થશે અને આમાં એગ્રોસ્ટારનો નિર્ણય છેલ્લો રહેશે.

  • એગ્રોસ્ટાર પાસે દરખાસ્ત બદલવા / સુધારવા / પરત ખેંચવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે.


હવે રાહ ન જુઓ, જલ્દી કૃષિ પ્રોડક્ટ ની ખરીદી શરૂ કરો અને ઇનામ જીતો.