ઓફર ના નિયમો :

1) પ્રજાસત્તાક દિન ની ધમાકેદાર ઓફર માં ભાગ લેવા માટે ખેડૂતો એ રૂ. 2000 કે તેથી વધુ ની ખરીદી કરવી પડશે, આ સેલમાં ખેડૂત ભાઈઓને 72 થી વધુ ભેટ જીતવાની તક મળશે.

2) ઓફરનો સમયગાળો - 22 થી 28 જાન્યુઆરી.

3) આ ઓફર પાંચ રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશ માં માન્ય રહેશે.

4) એગ્રોસ્ટાર ને ઓફર બદલવા / સુધારવા / પાછી ખેંચી લેવાનો અધિકાર છે.