વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

 

એગ્રોસ્ટાર રેફરલ પ્રોગ્રામ શું છે?

એગ્રોસ્ટાર રેફરલ પ્રોગ્રામ તમને ખેડૂત મિત્રો ને એગ્રોસ્ટાર અર્પ પર જોડીને એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટના રૂપમાં ઇનામ કમાવવા માટે પરવાનગી આપે છે.

રેફરલ પ્રોગ્રામ હેઠળ કયા ફાયદા છે?

  1. ખેડૂત B માટે રેફરલ પોઇન્ટના ફાયદા: જે ખેડુત રેફરલ લિંક નો ઉપયોગ કરીને તેમની 'આઈડી' અથવા એગ્રોસ્ટાર એપ પર એકાઉન્ટ બનાવે છે તેમને 100 એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટ આપવામાં આવશે.

  2. ખેડૂત A માટે રેફરલ પોઇન્ટના ફાયદા: જ્યારે તમારા મિત્રો એગ્રોસ્ટાર એપ્લિકેશનમાં જોડાશે, ત્યારે તમને 25 એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટ મળશે. અને જ્યારે તમારા મિત્રો એપ્લિકેશનમાંથી સફળ ખરીદી કરશે, ત્યારે તમને 100 એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટ મળશે.

 

હું મારા મિત્રો અને પરિવાર ને કેવી રીતે આમંત્રણ આપી શકું?

તમારા ખેડૂત મિત્રોને આમંત્રિત કરવા માટે તમે તમારી પ્રોફાઇલમાં ‘તમારા મિત્રોને આમંત્રિત કરો’ બટન પર ક્લિક કરી શકો છો અને તમારી રેફરલ લિંકને શેર કરવા માટે વોટ્સએપ અથવા અન્ય માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

મને મારું ઈનામ ક્યારે મળશે?

  1. જ્યારે ખેડૂત B એગ્રોસ્ટાર એપ પર પોતાનું એકાઉન્ટ સફળતાપૂર્વક પૂરું બનાવી લે, ત્યારે ખેડૂત A એટલે તમને રેફરલ કોડ યોજના હેઠળ ઇનામ / એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટ આપવામાં આવશે.

  2. જ્યારે તમે શેર કરેલ એપ્લિકેશન લિંક દ્વારા તમારા મિત્ર (ખેડૂત બી) એગ્રોસ્ટાર એપ્લિકેશન સાથે જોડાશે ત્યારે તમને (ખેડૂત એ) 25 એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટ મળશે. અને જ્યારે તમારા મિત્ર એપ્લિકેશનમાંથી સફળ ઓર્ડર લે છે ત્યારે 100 એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટ્સ મળશે.

 

હું મારા પુરસ્કારોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું?

રેફરલ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટ એગ્રોસ્ટાર એપથી પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે વાપરી શકો છો.

 

મારા ઈનામની માન્યતા (વેલિડિટી) શું છે?

  1. રેફરી ખેડૂત B માટે - ખેડૂત B અથવા જેને જોડેલ છે તેને એપ ઇન્સ્ટોલ કરવાના 30 દિવસની અંદર પ્રાપ્ત કરેલ એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટ નો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. નહીં તો 30 દિવસ પછી આ પોઇન્ટ ની માન્યતા સમાપ્ત થઇ જશે.

  2. ખેડૂત A માટે- ખેડૂત A મતલબ જેને ખેડૂત B ને જોડ્યા છે. તેની પાસે એપ વોલેટમાં રેફરલ દ્વારા મેળવેલ એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટ નો ઉપયોગ કરવા માટે તેમની પાસે 45 દિવસ નો સમય હશે. 45 દિવસ પછી આ જમા કરેલ પોઇન્ટની માન્યતા સમાપ્ત થઈ જશે.

હું કેટલા મિત્રોને આમંત્રણ આપી શકું?

તમે આમંત્રિત કરી શકો તેવા મિત્રોની સંખ્યાની કોઈ મર્યાદા નથી.

 

હું મારો રેફરલ કોડ કેમ જોઈ શકતો નથી?

ના, તમારે રેફરલ કોડની જરૂર રહેશે નહીં. જ્યારે, તમે એપ ને ઇન્સ્ટોલ અથવા ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારી લિંકનો ઉપયોગ કરો છો, તો અમે તમને તમારા ખેડૂત B સાથે કનેક્ટ કરીશું.

ખાતરી કરો કે તમારા મિત્રો તમારી રેફરલ લિંક નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે એપ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે; તમે પુરસ્કાર માટે ત્યારે પાત્ર બનશો.

મારા મિત્ર એગ્રોસ્ટારમાં જોડાયા છે કે નહીં તે મને કેવી રીતે ખબર હશે?

એકવાર તમારો મિત્ર અમારી એપ સાથે નોંધણી કરશે અને તે જ રીતે જ્યારે તેઓ એપ પર કોઈ ઓર્ડર આપશે ત્યારે અમે તમને એક સૂચના (નોટિફિકેશન) મોકલીશું. તમારા રેફરલ અને પુરસ્કાર ને ટ્રેક કરવા માટે તમે તમારી પ્રોફાઇલ માંથી રેફરલ વિભાગની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો.

જો મારા મિત્રએ તેના ઓર્ડર પરત કર્યા છે તો શું હું ઇનામ મેળવી શકું છું?

ના, ખેડૂત B જયારે એક સફળ ઓર્ડર કરશે, તમને ત્યારે ઇનામ અથવા એગ્રોસ્ટાર પોઇન્ટ મળશે.