• भौतिकभाई ढोलू, कच्छ- म्हैस
   

 • अमोल काळे, अमरावती- पिठाची गिरणी

 • सुरेशकुमार पटेल, आनंद - पिठाची गिरणी

 • दत्ताराम मीना, भरतपूर - पिठाची गिरणी

 • हरिशंकर कारपेंटर,मंदसौर - पिठाची गिरणी

 • अनुप कुमार जी, कन्नूज - पिठाची गिरणी
   

 • ज्ञानेश्वर अहेर, नाशिक - कारवान स्पीकर

 • प्रीतम इटंकर, चंद्रपूर - कारवान स्पीकर

 • बलवंतभाई ठाकोर, बनासकांडा - कारवान स्पीकर

 • महावीरसिंह राठोड,भरूच - कारवान स्पीकर

 • दिनेश बिश्नोई, जोधपूर - कारवान स्पीकर

 • बाडारामजी चौधरी,जलोर - कारवान स्पीकर

 • राकेश शर्मा,रतलाम - कारवान स्पीकर

 • सुरजसिंग ठाकुर,जबलपूर - कारवान स्पीकर

 • मुकेश प्रकाश जी,बुलंदशहर - कारवान स्पीकर

 • रामप्रीत मौर्य,सुलतानपूर - कारवान स्पीकर